Vizyon & Misyon

Vizyon

 • Savaş ve doğal afetlerin sonuçlarının giderilerek, tekrar normal yaşama dönüp bireylerin ve toplumlarin kendi ayakları üzerinde duracakları ortamların hazırlanmasına yardımcı olmak.
 • Hangi coğrafyada meydana gelirse gelsin felaketler, sıkıntılar karşısında yardımlaşma alanında öncülük ederek, ülkeler ve kurumlar arasında işbirliği sağlayarak ortak yardım bilinci oluşturmak.
 • Yardıma muhtaç duruma duşmüş toplumların kendi kişi ve kuruluşlarını güçlendirmek.
 • Kriz anında en az zarar için en hızlı ve en etkin sekilde bölgeye ulaşıp yardım projeleri geliştirmek.
 • Kalicı projelerle, kalıcı çözümler üretmek.
 • Acil yardımları en hızlı bir şekilde gereken bölgelere ulaştırmak.
 • Yoksulluğun giderilmesine ve sosyal adaletin sağlanmasına katkıda bulunmak.

Misyon

 • İnsan onuruna yakışır bir dünyada adil ve paylaşımcı yaşamaya katkıda bulunmak icin tüm varliğıyla çaba harcamak.
 • Kimsenin gidemediği mazlum ve mahrum coğrafyalara gitmek, ulaşılmaz denilen yerlere ulaşmak, adı-sanı unutulmuşlara bir selamın, bir umudun adı olmak.
 • Her türlü olumsuzlugun ve ağır koşulların yaşandığı savaş bölgelerinde muhacir olmuş yaşlı, kadın, çocuk, hasta ve yaralinın hayata ümitle bakışını kaybetmemesi için, onların ekmeği, çadırı, ilacı olmak.
 • Tarihi bir misyon üstlenerek değisen dünyada değişmeyen değerlerin yaşatılmasını sağlamak.
 • Yukarıda açıklanan hedefler ve yöntemler doğrultusunda çalışan yardım vakfımız; resmi ve gayri resmi olarak hiçbir kurum ve kuruluşa bağlı olmadan bağımsız olarak çalışmalarını sürdürmektedir.