Visie & Missie

Visie

 • Na oorlogen en natuurrampen, het terugkeren naar het normale leven voorzien en ervoor zorgen dat een stabiele leven nastreeft, zowel op sociaal en als individueel vlak.
 • Een gemeenschappelijk bewustzijn van samenwerking creëren door medewerkingen tussen landen en stichtingen te bieden.
 • Hulporganisaties versterken voor een betere dienst te bieden onder betere omstandigeden.
 • Hulp aanbieden bij noodgevallen op de snelste en meest efficiënte manier.
 • Permanente oplossingen ontwikkelen met permanente projecten.
 • Noodhulp verlenen aan de vereiste gebieden.
 • Ondersteunen bij het strijden tegen armoede en sociale rechtvaardigheid oprichten.

Misssie

 • Op een eerlijke manier over de hele wereld hulp aanbieden.
 • Een naam van een hoop te zijn bij onbereikbare gebieden waar niemand kan toegaan wegens omstandigheden.
 • Ouderen, vrouwen, kinderen en gewonden hulp verlenen bij vluchtelingenkampen met het geven van noodzalijke benodigheden o.a voedsel, tent en medicijn.
 • Onze missie is te zorgen voor het behoud van onveranderlijke waarden in de wereld die een historische missie op zich neemt.
 • Onze stichting werkt in overeenstemming met de hierboven beschreven doelstellingen en methoden; IHH werkt onafhankelijk zonder verbonden te zijn met stichtingen of organisaties.