QURBAN 2019 OUGANDA

by admin
4 jaar ago
746 Views

Meer dan een derde van de bevolking leeft onder de armoedegrens.

Kinderen zijn de eersten die door deze situatie worden getroffen. Meer en meer kinderen die in dorpen woonden, worden naar de steden gestuurd. Families hoopten dat ze een beter leven zouden hebben. Maar ze worden straatkinderen.

Kindersterfte onder de 5 jaar is ernstig hoog (69%) en de levensverwachting bij de geboorte bijzonder laag.

In het noordoosten van het land kent veel droogtes. Dit heeft tot gevolg dat veel gezinnen en kinderen een slechte ondervoeding krijgen.

Alleen meer bevoorrechte kinderen hebben toegang tot school.

Onze vereniging vecht tegen armoede door verschillende projecten voor duurzame ontwikkeling te ontwikkelen.

Tijdens de maand Qurban hebben we duizenden dorpelingen geholpen door vlees te brengen. In feite hebben we 476 koeien opgeofferd.