QURBAN 2019 NIGER

by admin
4 jaar ago
731 Views

Niger is een groot land ten zuiden van de Sahara, gelegen in het hart van de Sahel. De bevolking wordt geschat op 22,4 miljoen inwoners (2018). Niger economie is weinig gediversifieerd en is vooral afhankelijk van landbouw, die 40% van het bruto binnenlands product (bbp) vertegenwoordigt.

De veiligheidssituatie is de afgelopen jaren verslechterd, met name in grensgebieden met Nigeria, Burkina Faso en Mali, waar gewapende groepen bases hebben gevestigd en herhaalde aanvallen op veiligheidstroepen en burgers voortzetten. Tot op heden heeft de regering de noodtoestand uitgeroepen in de regio’s Diffa, Tahoua en Tillabéri.

In het afgelopen decennium heeft Niger aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het terugdringen van armoede. Het niveau van extreme armoede is echter nog steeds erg hoog, met naar schatting 41,5% in 2019, waarbij meer dan 9 miljoen mensen zijn getroffen.

In de afgelopen jaren is Niger een gastland geworden voor mensen die op de vlucht zijn voor conflicten. Het herbergt momenteel 246.000 vluchtelingen en 186.000 bannelingen, voornamelijk in Diffa en Tillaberi, en meer recentelijk in Maradi, dit veroorzaakt de verzwakking van het land. ”

(bron : https://www.banquemondiale.org/fr/country/niger/overview)

Om armoede te bestrijden, bouwen we scholen, weeshuizen en waterputten.

We verlenen voedselhulp twee keer per jaar in de moeilijk bereikbare dorpen door voedsel en vlees te verstrekken tijdens het Qurban Feest.

We hebben 1085 koeien opgeofferd. Tienduizenden mensen hebben van deze hulp geprofiteerd.

Dit was alleen mogelijk dankzij uw donaties en uw vrijgevigheid.