OFFERFEEST 2020 : global presentatie

by admin
4 jaar ago
995 Views

Het offerfeest 2020-programma was succesvol.

Als onderdeel van dit 2020-programma hebben we 3.775 slachtingen van runderen, schapen en geiten uitgevoerd in 22 landen.

Ook dit jaar werden uw offers afgeslacht met respect voor tradities en rituelen. We hebben vlees uitgedeeld aan 116.570 arme mensen om in hun voedselbehoefte te voorzien.

Zoals u weet, heeft de coronavirus-epidemie de hele wereld getroffen. Arme landen zijn meer getroffen door deze epidemie. De verstoring van de voedselvoorzieningsketens en het gebrek aan adequate sanitaire infrastructuur hebben de levensomstandigheden in arme landen nog moeilijker gemaakt. In deze context hebben wij, als IHH BELGIUM, dankzij uw giften vlees geleverd aan de tafels van honderdduizenden arme mensen.

Onder deze moeilijke omstandigheden is uw hulp belangrijker geworden. Onze partners en vertegenwoordigers, in landen waar we vanwege de coronavirus-epidemie niet heen kunnen, hebben het werk van ons Festival of Sacrifice-project voltooid. De armen in de meest afgelegen uithoeken van de wereld zijn geïdentificeerd en er is voedselhulp verleend. Dankzij ons programma van offers dat we dit jaar hebben georganiseerd, hebben we opnieuw bruggen geslagen tussen harten in regio’s die soms ontoegankelijk zijn met geografische gebieden en een moeilijke omgeving over de hele wereld, vooral in Afrika, in Centraal-Azië, in Zuid-Azië en de Balkan. We hebben opnieuw onze plicht van broederschap vervuld en opnieuw de zegen van de armen ontvangen. Dit jaar heb je met je donaties een glimlach gegeven aan honderdduizenden arme mensen.

Uw geschenken voor het offer werden omgezet in overvloed, deze overvloed bracht delen, delen die werd vervuld door de douah en de dank van de armsten aan Allah jegens de weldoeners.

Moge Allah uw geschenken accepteren en ons voldoening schenken in het Hiernamaals! www.ihhbelgium.org

IHH BELGIUM : KURBAN-FÊTE DU SACRIFICE- OFFERFEEST 2020