Hulp aan Oeigoerse vluchtelingen

by admin
5 jaar ago
2348 Views

Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te gedragen.

Met deze mooie zinnen gevuld met goede bedoelingen begint de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het is duidelijk dat China nog lang niet voldoet aan artikel 1 van deze verklaring en dit ook naleeft.

Oeigoeren worden opgesloten in geheime kampen waar velen lijden aan gedegradeerde, onmenselijke behandeling en marteling vanwege hun etniciteit en confessionele verbondenheid. Alsof dat nog niet genoeg is, heeft het Chinese regime een zekere schande genomen over een lijst van 10 handelingen die als illegaal worden beschouwd en die leiden tot arrestaties:

1 Versluierd zijn voor vrouwen of een baard dragen voor mannen

2 Taalcursussen zoals Uighurs, Kazak, Kirgiz, Tatar volgen

3 Weigeren te roken en alcohol te drinken

4 kleding dragen die is afgedrukt in een andere taal dan het Mandarijn

5 WhatsApp gebruiken

6 Problemen hebben met lokale autoriteiten

7 Klacht indienen bij lokale autoriteiten

8 Reizen naar het buitenland

9 Volgens de Islamitische geloof begrafenis voldoen

10 Vasten en gaan bidden in moskeeën

 

Geconfronteerd met deze menselijke tragedie moesten Oeigoeren hun land verlaten om hun toevlucht te zoeken in naburige landen zoals Kirgizië.

Wij, IHH België, konden niet werkeloos zitten. Daarom zijn we een campagne gestart om Oeigoerse vluchtelingen in Kirgizië te helpen.

Rijst, suiker, olie, potten met tomatenpuree, thee, kikkererwten en meel werden als voedselpakketten verdeeld.

4500 mensen hebben van deze hulp geprofiteerd. Dit is een actie voor eerste hulp.

Dank aan God en onze weldoeners, we zullen doorgaan met het leveren van de nodige humanitaire hulp!

Hulp aan Oeigoerse vluchtelingen