QURBAN 2019 PALESTINA

by admin
4 jaar ago
744 Views

“In Palestina blijft de economie verslechteren en voor de palestijnen blijft de ellende duren; Armoede en de milieusituatie verslechteren, met zwaare gevolgen voor de bevolking, volgens het laatste rapport over UNCTAD (VN-conferentie over handel en ontwikkeling) aan het Palestijnse volk.

Ongeveer een derde van de beroepsbevolking is werkloos. In Gaza is dit percentage hoger dan 50% en bereikt het armoedecijfer 53%.

In de Gazastrook, sociaal-economische omstandigheden verslechteren en maken de situatie meer en meer ondraaglijk.

Het risico van de ineenstorting van de Palestijnse economie is te wijten aan de uitbreiding en verharding van de bezetting, de verstikking van de economie in de Gazastrook, de daling van 6% in 2018 dankzij de steun van donoren, de verslechtering van de veiligheidsomstandigheden en het gebrek aan vertrouwen als gevolg van slechte politieke vooruitzichten.

Alleen al op de Westelijke Jordaanoever wordt de beweging van Palestijnse arbeiders en goederen beperkt door 705 permanente fysieke obstakels – controleposten, poorten, terpen, wegversperringen, loopgraven, enzovoort.

De economie wordt verder verzwakt door het invoerverbod voor een reeks belangrijke technologie- en tussenproducten op een “tweeërlei gebruik” lijst (civiele goederen die volgens Israël militaire toepassingen kunnen hebben), evenals andere onmisbare productiefactoren. » (Bron: https://unctad.org)

Ondanks al deze problemen waarmee de Palestijnse gebieden te maken hebben, blijven we helpen met uw donaties aan het Palestijnse volk.

Als onderdeel van de Qurban-maand hebben we 30 koeienoffers gebracht om de armen te helpen. Naast deze voedselhulpmiddelen bouwen we waterputten voor bewoners en scholen om hen toegang te geven tot drinkwater.