Kurban 2019 Filistin

by admin
4 yıl ago
989 Views

“Filistin’de acılar durmak bilmiyor, artıyor ve ekonomi bozulmaya devam ediyor. UNCTAD’in (Birleşmiş devletlerin kalkınma ve ticaret Filistin halkına konferansı) yardım ettiği son rapora göre, yoksulluk ve çevresel durum, filistinli nüfus için geniş kapsamlı sonuçlar doğurarak kötüye gidiyor.

Filistin halkın yaklaşık üçte biri işsizdir. Gazze’de bu oran% 50’yi aşıyor ve yoksulluk oranı% 53’e ulaşıyor.

Gazze Şeridi’nde sosyo-ekonomik koşullar kötüye gidiyor ve durum giderek daha fazla dayanılmaz durumda.

Filistin ekonomisinin çöküşün devamıda, İsrailin uyguladığı işgalin genişlemesi ve sertleşmesi, Gazze Şeridi ekonomisinin boğulması, 2018 de uluslararası yardımların sadece % 6 olması diğer yıllara kıyaslayarak, güvenlik koşullarındaki bozulma ve zayıf siyasi beklentilerden kaynaklanan güven eksikliği de etken olmuştur.

Sadece Batı Şeria’da Filistinli işçilerin ve malların hareketi, 705 daimi fiziksel engelle (kontrol noktaları, kapılar, höyükler, barikatlar, siperler vb.) Sınırlandırılmış olması bu yoksulluğa yol açan büyük bir etkendir.

Ekonomi, “çift kullanımlı” bir listede (İsrail’in askeri uygulamalara sahip olabileceğine inanan sivil mallar) bir dizi kilit teknoloji ve ara ürün ithalat yasağı ile, daha da zayıflıyor. » (referans : https://unctad.org)

Bu durumlara karşı biz İHH Belçika olarak insanlık adına Kurban döneminde yardımlarını eksik etmemiştir. Tam olarak 30 baş inek kesilmiştir ve bir çok yoksul aileye dağıtılmıştır.

Kuruluşumuz sadece gıda projeleri ile sınırlı değildir. Örnek olarak evlere ve okullara içilebilir su kuyuları açıyoruz.