KURBAN 2019 CAD

by admin
4 yıl ago
1176 Views

“Orta Afrika’daki bir Sahel ve kara ülkesi olan CHAD, komşu ülkelerdeki çatışmalarla ilgili güvenlik sorunları yaşıyor ve iklim değişikliğinin sonuçları ile karşı karşıya, çölleşmenin hızlanması Çad Gölü’nün kurumasına neden olabilir.

Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Nijerya’dan 450.000’den fazla mültecilere ev açan Çad, komşu ülkelerdeki gerilimlerin sonuçlarına katlanmakta ve toplam nüfusun yaklaşık % 4’ünü temsil eden önemli sayıda mülteciye ev sahipliği yapmaktadır.

Çad, 2003 ve 2011 yılları arasında ulusal oranı % 55’ten% 47’ye düşmüş olan yoksullukla mücadelede ilerleme kaydederken, 2011 ve 2019 arasında fakir insanların sayısının 4,7’den 6,3 milyona çıkması bekleniyor.

Bugün Çad’da doğan bir çocuk, yetişkinlik döneminde kaliteli eğitim ve uyarlanmış sağlık hizmetleri alamadığı için bir çocuktan % 29 daha az üretken olacaktır. Buna ek olarak, her beş Çadlı çocuğu 5. sınıfa ulaşmayacak ve çocukların % 40’ı fiziki gelişimde geride kalacak, bu da bilişsel gelişimleri için kalıcı sonuçlar doğurabilir. 4 ila 18 yaşları arasında, Çadlı çocukları okul sıralarında ortalama sadece 5 yıl harcıyorlar.

100.000 doğumda 856 Çadlı bebek ölüyor. Orta Afrika’daki en yüksek anne ölüm oranlarından birine de sahiptir. ”

Bu ülkedeki göze çarpan yoksulluktan, Kurban projemiz büyük bir gölde bir damla gibi görünebilir ancak halklar arasındaki bağları güçlendiren bu tür bir proje. Bu yıl, Kurban Bayramı’nında, farklı  ve ulaşılamayan köylere 175 ineği kurban ettik ve binlerce insana et dağıtımdan bulunduk.

(kaynak: https://www.worldbank.org/en/country/chad/overview)